Número de fallecidos por coronavirus cada día en Canadá

Número de fallecidos cada día

Coronavirus a nivel diario - Variación absoluta de Número de fallecidos con respecto al día anterior para Canadá como país

Universidad Johns Hopkins