Orzamento Municipal Illa de Arousa

Evolución 2015-2019

Capítulos de gasto

Capítulos de gasto a nivel anual - Euros para total como tipo de partida de gasto y San Esteban del Molar como municipio

Ministerio de Hacienda